30.1.10

(14)

සයුරු තෙර බිඳෙයි රළ
පුබුදුවා ආශා පෙණ බුබුළු
බිඳී යන්නට පිපී
ඇදී යන්නට නැවත

හැඬුම් හඬ දුඃඛිතය
රිදුම් දෙන ආත්මය දෙදරවන

දවන මුත් සිත
ඔබේ දරදඬු ප්‍රතික්ෂේපය
දකිමි ඔබගේ අචල වූ ප්‍රේමය
අයෝමය පවුරක්ව
නැගෙනු මා නවතන්න
වෙලී පැටලී මා වටා
සුරකින්න මා සදා
සයුරු රළ පාවාඩයේ සැඟවුණු
සදාකාලික මරණයේ හස්තයෙන්

ඔබේ දයාවේ තුෂර බිඳු
දොවයි මේ අසරණ කුසුම
මුදා හැර තණ්හාවේ දුහුවිල්ල
නැගෙන්නට සුසුදුව දෝත පා
රඳන්නට ඔබ පුදන‍
මහඟු වූ තිළිණයන්

හිරු සඳුත් රිදී තරුත් දරා
හිනැහෙනා නිල් අහස
පුබුදුවන මේ සිරුර
ඉපිල සතුටින් පා නගයි
මිහිතලය වැලඳගෙන
පිරිතිරී ජීවයෙන්

ඉබාගාතේ සරමි
ඔබ සොයා තාන්තුව
ඉකි ගසන විට සිත
පිපාසාවෙන්
දෙනෙත් දල්වා
හඹා එමි මුව
පොව්වකුව මම
එහෙත් මිරිඟුවව ඔබ
මැකී යයි
වියලි වා තලයට
කුරිරු ලෙස
පාරවා හද

දනිමි මම
මේ නුපුරුදු වියෝගය
මුදා ලන්නයි මා
අවිනිශ්චිත වූ
ආශා රැහැනින්
දුබලත්වයේ
අන්තරායයෙන්

සුසුදු කරවා දෙවොල
සුවඳ කරවා පුදසුන
සරසන්න නොපමාව
සුපිරිසිඳු ඉසිඹුවට
ඔබ පහස දිව්‍යමය
දියත්තක් වී පැතිර
මගේ සිත මගේ ගත
වෙලාගන්නා සදාකාලයටම
-.-


My desires are many and my cry is pitiful, but ever didst thou save me by hard refusals; and this strong mercy has been wrought into my life through and through.

Day by day thou art making me worthy of the simple, great gifts that thou gavest to me unasked---this sky and the light, this body and the life and the mind---saving me from perils of overmuch desire.

There are times when I languidly linger and times when I awaken and hurry in search of my goal; but cruelly thou hidest thyself from before me.

Day by day thou art making me worthy of thy full acceptance by refusing me ever and anon, saving me from perils of weak, uncertain desire.
-

No comments:

Post a Comment