28.1.10

(12)

සැරි සරමි මම තවම
ගමන තව තව දිගුය
ගමන් මග දිගුය

දියතෙහි විහිදුනු
කුළුඳුල්ම ආලෝක කිරණය සමගින් නැගී
විසල් විශ්වයේ අපමණ අප්‍රමාණ
ලෝකයන් අතරෙහි
මම තවම සැරි සරමි
රඳා පා සටහන්
ඉර හඳ තරු වල

ගිණිය නොහෙන මං සල්
කඳු හෙල් තෝ තැනි අතරින්
විහිද යන මේ
දීර්ඝ වූ අසීරුම මං පෙතයි
එකම මග වැටී ඇති
ඔබ දෙ පා වෙත ලඟා වන්නට

එ මගෙහි පිය නැගෙන
මේ දුඃඛිත ගමන
දමනය කර සංවර කරයි
මගේ පව්කාර ආත්මය

කල්පයෙන් කල්පය
මා මුවින් මිමිණෙනා ගීතයේ
පටලැවී බිඳි බිඳී
ලතැවෙවී ගැයෙනා
සංකීර්ණ වූ ස්වර රටාවන්
කන්කළු මිහිරි
සරලතම තනුවක්ව පෙල ගැ‍ෙසයි

මද නලෙහි මිදී විසිරෙන
දුහුළු මලක රජතමය සිනා රැලි සේ
සැහැල්ලුවෙන් පා ව යන
රැ‍ඳෙන්නට ඔබ දෙපා මුල රහසින්

මං මුලා වූ මගියා වෙමි මම
පැකිලි පැකිලී සන් කරන
හමුවන සෑම දොරටුවක් අසලම
සොය සොයා මා වෙනුවෙන් ඇරුනු
ප්‍රේමයේ උත්තුංග ද්වාරය

ඉබාගාතේ යමින් මේ පුද බිමේ
අසංඛ්‍යය වු පිට වාසල් කඩ අතර
සැරි සරන කල්පාන්තරයක්
මුණ ගැසෙන තුරු ඒ උතුම්
දෙවොලෙහි ඇතුළු ගැබ

විසල් විශ්වය සිසාරා
අසරණව සැරිසැරීය මගේ නෙත්
මොර ගසන්නට පෙර
නෙත් වසා මම මහ හඬින්
"ඔබ මෙහිය..! ඔබ මෙහිය...!"

කල්ප සංඛ්‍යාත ආත්මයන්ගේ
කඳුළු වැල් දියෙන් තෙත්වී නැගෙන
ප්‍රශ්නාර්ථයේ හැඬුම් හඬ
විශ්වාසයේ කැළඹිල්ල හා මුසුව
දෝංකාර දෙයි සිසාරා විශ්වය
"අනේ... කොහිද මම?"
-.-


The time that my journey takes is long and the way of it long.

I came out on the chariot of the first gleam of light, and pursued my voyage through the wildernesses of worlds leaving my track on many a star and planet.

It is the most distant course that comes nearest to thyself, and that training is the most intricate which leads to the utter simplicity of a tune.

The traveller has to knock at every alien door to come to his own, and one has to wander through all the outer worlds to reach the innermost shrine at the end.
My eyes strayed far and wide before I shut them and said `Here art thou!'

The question and the cry `Oh, where?' melt into tears of a thousand streams and deluge the world with the flood of the assurance `I am!'
-

No comments:

Post a Comment